Radon – škodljiv človekovemu zdravju, a koristno raziskovalno orodje

author: Janja Vaupotič, Department of Environmental Sciences, Jožef Stefan Institute
published: March 5, 2010,   recorded: March 2010,   views: 3604
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Radioaktivni žlahtni plin radon, ki nastaja v uranovi razpadni vrsti,prispeva skupaj s svojimi kratkoživimi razpadnimi produkti več kotpolovico k obsevni dozi, ki jo človek prejme od vseh naravnih virovionizirajočih sevanj. Zato je največje število meritev in raziskavradona namenjeno radiološkemu vidiku. Tudi mi smo se v prvem obdobju vglavnem posvetili meritvam radona v različnih delovnih okoljih poSloveniji (rudniki, kraške jame, vrtci in šole, bolnišnice, toplice,vodna zajetja, vinske kleti in v številnih drugih okoljih), izračunom doz ter zmanjševanju izpostavljenosti radonu. V nadaljevanju smo se usmerili v izboljšanje metodologije izračuna doz. Predvsem nas zanimavloga, ki jo imajo v njej nanoaerosoliradonovih razpadnih produktov (do5 nm). Pri tem so nam v podporo vzporedne meritve koncentracije invelikostne porazdelitve neradioaktivnih aerosolov. Po drugi strani pa je radon koristno orodje pri raziskovanju geofizikalnih in geokemijskih dogodkov v zemeljski skorji, atmosferi in morju. Anomalije v prostorski porazdelitvi njegove koncentracije namreč kažejo na tektonske prelome, medtem ko so anomalije v časovni porazdelitvi pogosto odsev povišane seizmične, vulkanske ali tektonske aktivnosti. Temu vidiku so namenjene naše raziskave radona v termalnih vodah, v tleh in zraku (v Sloveniji, Italiji in na Japonskem) ter v morski vodi in v zraku na izbranih točkah v Sredozemskem morju. Identifikacijo radonskih anomalij smo v zadnjem času znatno izboljšali z vpeljavo metod strojnega učenja v analizo naših podatkov.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_vaupotic_radon_01.pdf (4.9 MB)

Download slides icon Download slides: kolokviji_vaupotic_radon_01.ppt (17.0 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: