Programirana celična smrt: kdaj koristi in kdaj ne

author: Boris Turk, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Institut "Jožef Stefan"
published: Feb. 25, 2007,   recorded: June 2002,   views: 4455
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Apoptoza ali programirana celična smrt je poglavitni mehanizem, ki ga uporabljajo večcelični mehanizmi za odstranjevanje odvečnih, okuženih in potencialno nevarnih celic. Motnje pri regulaciji apoptoze so ključnega pomena pri številnih obolenjih in patoloških stanjih organizma. Ugotovljeno je bilo, da imajo pri tem apoptozi eno glavnih vlog cisteinske proteaze, imenovane kaspaze. Kaspaze, ki se nahajajo v vseh celicah v neaktivni prekurzorski obliki, se po sprejemu proapoptotičnega signala aktivirajo in sprožijo izvršitveno fazo apoptoze, tako da inaktivirajo proteine, pomembne za preživetje celice in aktivirajo proteine, ki sodelujejo pri destrukciji celice. Vedno več pa je dokazov, da pri apoptozi sodelujejo tudi druge proteaze. Med njimi so zelo pomembne lizosomske proteaze, ki so tudi predmet naših raziskav.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: