Jedrski podatki – in kaj početi z njimi

author: Andrej Trkov, Odsek za reaktorsko fiziko, Jožef Stefan Institute
published: Feb. 1, 2012,   recorded: January 2012,   views: 3020
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Pojem »jedrski podatki« ima lahko zelo širok pomen. V predavanju se bomo osredotočili na podatke, ki popisujejo reakcije delcev z atomi in imajo množico raznovrstnih aplikacij. Poleg konvencionalne jedrske energetike v termičnih in naprednih vrstah reaktorjev, jedrske fuzije in uporabe raziskovalnih reaktorjev so jedrski podatki potrebni v medicini pri diagnostičnih in terapevtskih metodah z uporabo različnih vrst sevanja in za proizvodnjo radioizotopov, pri neporušnih preiskavah z radiografijo v industriji, raznih analitskih metodah z nevtroni in curki nabitih delcev, astrofiziki, in podobno. Jedrski podatki se zbirajo v podatkovnih centrih na različnih koncih sveta, centri pa med seboj izmenjujejo informacije, tako da je enaka podatkovna baza dostopna iz vseh centrov. Knjižnice evaluiranih jedrskih podatkov so osnova za pripravo posebnih knjižnic za aplikacije transporta delcev, dozimetrijo, aktivacijske študije, analitske metode in podobno. V predavanju bomo podrobneje opisali tudi nekaj največjih dosežkov in rezultatov s prispevki slovenskih raziskovalcev na področju jedrskih podatkov.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_trkov_podatki_01.pdf (2.9 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: