Vodni udar zaradi kondenzacije pare

author: Iztok Tiselj, Odsek za reaktorsko tehniko, Institut "Jožef Stefan"
published: Aug. 5, 2011,   recorded: June 2011,   views: 3734
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Pod imenom "vodni udar" se skriva vrsta različnih prehodnih pojavov v ceveh, po katerih se pretakajo tekočine. Skupna lastnost teh pojavov so tlačnih sunki, ki lahko porušijo cevovod. Vodni udar lahko nastane v vodovodnih ceveh, v ceveh centralne kurjave ali hladilnega sistema, v cevovodih različnih procesnih sistemov v kemijski, naftni ali jedrski tehnologiji. Na kratko bom opisal enostavne oblike vodnega udara, ki največkrat nastanejo ob prehitrem zaprtju ventilov na cevovodu. Te vrste vodnega udara, ki se odvijajo pri konstantni temperaturi, je mogoče razmeroma uspešno opisati z enodimenzionalnimi modeli. Enostaven primer takšnega vodnega udara smo simulirali z enodimenzionalnim računalniškim programom WAHA, ki smo ga pod vodstvom IJS razvili v okviru mednarodnega projekta. V drugem delu predavanja se bom posvetil vodnemu udaru, ki nastane ob hitri kondenzaciji vroče pare v stiku z mrzlo kapljevino v vodoravni cevi. Pri teh vrstah vodnega udara so za matematični opis potrebni modeli medfaznega prenosa toplote in snovi. Predstavil bom dve eksperimentalni napravi za analize vodnega udara zaradi kondenzacije pare. Eksperimente na obeh napravah smo analizirali s programom WAHA, eno napravo pa smo obravnavali tudi s tridimenzionalnimi simulacijami. Pojasnil bom razmeroma stohastično naravo vodnega udara zaradi kondenzacije pare in s tem povezane negotovosti simulacij.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_tiselj_udar_01.pdf (1.4 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: