10-3

author: Iztok Tiselj, Odsek za reaktorsko tehniko, Institut "Jožef Stefan"
published: June 22, 2020,   recorded: June 2020,   views: 26
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V uvodnem delu predavanja bomo ločili strah in tveganje – strah kot subjektiven in nemerljiv parameter za ocenjevanje nevarnosti, ki je ključen za naše hitre odločitve, ter tveganje, ki ga v varnostnih analizah kvantificiramo z verjetnostjo za nezaželen dogodek in naj bi predstavljal osnovo za racionalne odločitve. V nadaljevanju bomo predstavili tipična tveganja, ki jim je v življenju izpostavljen človek, in mednje uvrstil tveganje, ki ga predstavlja COVID-19. Na primeru novega virusa bomo predstavili "izgubljena leta" kot parameter za merjenje škode, ki jo povzroči izbrani dejavnik tveganja, ter nekaj ocen vložka, ki ga je smiselno nameniti zmanjševanju škode.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_tiselj_tveganja_01.pdf (2.9 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: