Zakaj so podelili Nobelovo nagrado za odkritje proteinov Piezo1 in Piezo2

author: Saša Svetina, Inštitut za biofiziko, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: April 6, 2022,   recorded: October 2021,   views: 1

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziologijo in medicino so podelili za odkritje senzorjev, ki v koži pretvorijo temperaturne ali mehanske dražljaje v električne signale in tako omogočijo prenos dobljenih informacij v možgane. V predavanju se bom omejil na obravnavo zaznavanja mehanskih dražljajev. Raziskovalna skupina pod vodstvom nagrajenega Ardema Patapoutiana je v delu, objavljenem leta 2010, ki je bilo namenjeno odkritju gena za zaznavo dotika, pokazala, da imata pri tej zaznavi ključno vlogo dva membranska kanala, ki nespecifično prepuščata katione. Poimenovali so ju Piezo1 in Piezo2. Kmalu se je izkazalo, da sta ta proteina vsak zase ali pa tudi skupaj pomembna faktorja tudi pri mnogih drugih fizioloških procesih. To je v desetletju po njunem odkritju privedlo do eksplozije raziskav v okviru različnih znanstvenih in uporabniških ved od teoretične fizike do medicine. Podal bom najprej bibliografske podatke o obsežnosti teh raziskav, nato pa prikazal strukturne posebnosti obravnavanih proteinov, obravnaval njun vpliv na obliko okoliške membrane ter opisal, kaj se v nekaterih primerih ve o mehanizmu njunega delovanja. Podrobneje bom obravnaval vlogo proteina Piezo1 pri rdeči krvni celici. Odkritje proteinov Piezo1 in Piezo2 je privedlo do razlage različnih prej nepojasnjenih dejstev, kar bom ilustriral z bežnim opisom naših raziskav regulacije volumna te celice.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: