Mikroskopiranje protonov: pentatevh elektronskega sipanja

author: Simon Širca, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
published: Feb. 25, 2007,   recorded: February 2007,   views: 3293

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Proton je najpreprostejše atomsko jedro, ki nam šele s pravo raziskovalno sondo -- elektronskim žarkom visokih energij -- razodene svoje temeljne lastnosti. V zadnjih letih so eksperimentalne raziskave statične strukture protonov in dinamičnih procesov na njih skokovito napredovale. Avtor bo opisal nekaj najznačilnejsih sklopov takih meritev.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: