Tveganje pri proizvodnji in uporabi nanodelcev

author: Maja Remškar, Odsek za fiziko trdne snovi, Institut "Jožef Stefan"
published: Feb. 25, 2007,   recorded: January 2007,   views: 6567
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Nanomateriali imajo močno povečano kemijsko aktivnost, ki je osnova optimističnim napovedim nanotehnologije. Po drugi strani pa prav zato lahko predstavljajo tudi veliko tveganje za zdravje in okolje. Prve objave toksičnosti posameznih nanodelcev zahtevajo pozornost strokovne in splošne javnosti, saj so mnogi nanodelci že prisotni na tržišču, regulativa varnosti na tem področju pa kasni po vsem svetu. V predavanju bodo predstavljene specifične lastnosti nanodelcev, rezultati raziskav, nenamensko proizvedeni delci, detekcijske metode, priporočila za oblikovanje zakonodaje in nasveti za osebno varnost pri proizvodnji in uporabi nanodelcev.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: