Večskalne simulacije odprtih molekularnih sistemov

author: Matej Praprotnik, National Institute of Chemistry Slovenia
published: April 6, 2022,   recorded: November 2021,   views: 2
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Za mehke in biološke snovi je značilno, da njihove fizikalne lastnosti določa preplet procesov na različnih krajevnih in časovnih skalah. Večskalne simulacijske metode, ki sklapljajo molekularne modele na različnih skalah, zato predstavljajo najučinkovitejši pristop za simulacije takšnih molekularnih sistemov. Slednji so pogosto odprti in izmenjujejo snov, gibalno količino ter energijo z okolico. V predavanju bom predstavil simulacijske pristope, ki omogočajo izvajanje odprtih ravnovesnih simulacij molekulske dinamike v velekanoničnem ansamblu kot tudi neravnovesne simulacije tekočinskih tokov. Učinkovitost naših večskalnih metod bom pokazal z njihovo uporabo na različnih biomolekularnih sistemih, od proteinov, molekul DNA do simulacije ultrazvoka v tekoči vodi.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: