Mikroskopija bioloških materialov z visokoenergijskimi ioni

author: Primož Pelicon, Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij, Institut "Jožef Stefan"
published: Jan. 4, 2017,   recorded: November 2016,   views: 2012
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Visokoenergijski ioni, ki jih ustvarimo v tandemskem pospeševalniku, ob trku s snovjo izbijajo elektrone. Izbijanje elektronov iz notranjih lupin povzroči relaksacijo atomov v vzorcu z izsevom karakterističnih rentgenskih žarkov, ki se kažejo v rentgenskem spektru z izredno šibkim ozadjem. Tako lahko zaznavamo zelo nizke koncentracije elementov v vzorcih. Pri metodi mikro-PIXE primarni ionski žarek zberemo z lečami in ga z magnetnimi odklonilniki premikamo po rezini biološkega tkiva. Nastane slika, ki kvantitaivno prikaže porazdeltev elementov z detekcijsko limito 0.1 ppm. S takim orodjem izmerimo porazdelitev cinka v žitnem zrnu ali stehtamo, koliko pikogramov zlata v obliki nanodelcev pogoltne posamezna celica v fiziološkem mediju.

Ko biološko tkivo zadene klorov ion z energijo 6 MeV, v vakuum odletijo fragmenti biološkega materiala. Pomemben delež desorbirane snovi je v obliki nefragmentiranih molekularnih ionov z masami, ki lahko presegajo 1000 Da. S premikanjem primarnega žarka po tkivu in detekcijo desorbiranih ionov v masnem spektrometru izmerimo kemijske zemljevide. Z metodo MeV-SIMS tako zaznamo prisotnost kokaina v človeškem lasu in izmerimo močne fluktuacije koncentracije vzdolž lasu, ki jih pripišemo spremembam koncentracije kokaina v telesu na časovni skali ene ure.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_pelicon_mikroskopija_01.pdf (7.9 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: