Stabilni izotopi v teoriji in praksi

author: Nives Ogrinc, Odsek za znanosti o okolju, Institut "Jožef Stefan"
published: Dec. 2, 2011,   recorded: November 2011,   views: 4260
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Stabilni izotopi lahkih elementov (C, H, O, N, S) so učinkoviti naravni sledilci, s katerimi ugotavljamo njihove izvore, pretvorbe in mobilnost v bioloških sistemih in okolju. Najprej bo predstavljena njihova uporaba pri določanju geografskega porekla in potvorjenosti živil ter pri raziskavah različnih ekosistemov. Drugi del pa bo namenjen predstavitvi uporabe težjih stabilnih izotopov elementov v okolju s poudarkom na živem srebru. Te raziskave predstavljajo novost tako v slovenskem prostoru kot tudi v svetu.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_ogrinc_izotopi_01.pdf (4.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: