Materiali za nadomeščanje in obnovo kosti

author: Saša Novak Krmpotič, Department for Nanostructured Materials, Jožef Stefan Institute
published: Dec. 24, 2013,   recorded: December 2013,   views: 2920
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Uporaba koloidnih suspenzij je v veliki meri prispevala k izboljšanju lastnosti mnogih sodobnih materialov in med drugim predstavlja tudi ključ do izboljšanja t.i. biomaterialov, to je materialov za uporabo v biomedicini. Krojenje njihovih lastnosti omogoča pripravo biomaterialov s kompleksnejšo strukturo ali sestavo in na ta način doseganje boljših lastnosti. V predavanju bodo predstavljeni nekateri dosežki, kot je priprava kompozitne keramike z gradientno sestavo, kar je mogoče s pridom uporabiti za izboljšanje zlomne trdnosti keramične glavice kolčnega sklepa, priprava bioaktivne prevleke na trajnih titanovih vsadkih, kar prispeva k znatnemu izboljšanju vraščanja v kost in priprava biorazgradljivega kompozita za ogrodja v tkivnem inženirstvu. Predstavljeni bodo tudi izzivi, ki jih v znanost o materialih prinaša tkivno inženirstvo.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: