Socialni mediji: analiza omrežij in sentimenta

author: Igor Mozetič, Jožef Stefan Institute
published: Nov. 23, 2016,   recorded: November 2016,   views: 1600
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Predstavili bom več analiz socialnih medijev (Twitter, Facebook, spletne novice) v odnosu do različnih kompleksnih domen. Zanima nas, kako socialni mediji odražajo realnost in v kolikšni meri jih lahko uporabimo za napoved. Uporabljamo metode rudarjenja tekstov in analize omrežij, poseben poudarek pa bo na analizi in vlogi sentimenta v medijih. Kompleksne domene pokrivajo politiko (volitve, evropski parlament, migrantska kriza, Brexit), finančne trge (delnice, volatilnost), širjenje dezinformacij, okoljske problematike in podobno.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_mozetic_socialni_mediji_01.pdf (5.0 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: