Modifikacija površin z neravnovesno plazmo

author: Miran Mozetič, Odsek za tehnologijo površin in optoelektroniko, Institut "Jožef Stefan"
published: May 16, 2012,   recorded: May 2012,   views: 3607
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Zahteva po vedno večji kakovosti površinskih obdelav sodobnih materialov in razvoju okolju prijaznih tehnoloških postopkov narekujeta uporabo novih medijev, kamor v prvi vrsti sodijo neravnovesna stanja plinov dvo- ali večatomnih molekul. S primerno plinsko razelektritvijo je mogoče doseči stanje plazme, v kateri molekule popolnoma razpadejo na atome že pri kinetični temperaturi nevtralnega plina, ki je le malo višja od sobne. Pri teh razmerah je kemijska reaktivnost delcev izredno velika, kar omogoča modifikacijo površinskih lastnosti sodobnih materialov pri sobni temperaturi, česar s plini blizu ravnovesnega stanja ni moč doseči. V prispevku predstavimo uporabnost tovrstnega stanja plinov za sintezo nanomaterialov, modifikacijo bioloških in medicinskih vzorcev od bakterij do umetnih žil, predstavimo pa tudi tehnološke postopke, ki smo jih razvili za industrijske partnerje iz Slovenije in tujine.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_mozetic_plazma_01.pdf (3.9 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: