Sinteza magnetnih in večnamenskih kompozitnih nanodelcev

author: Darko Makovec, Odsek za sintezo materialov, Institut "Jožef Stefan"
published: Nov. 10, 2015,   recorded: October 2015,   views: 1945
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Kompozitnih nanodelci lahko izkazujejo močno izboljšane ali celo povsem nove uporabne lastnosti, ki izvirajo iz kombinacije lastnosti različnih materialov znotraj posameznega delca, interakcij med njimi in njihove strukturiranosti. Na Odseku za sintezo materialov Inštituta Jožef Stefan raziskujemo nove metode sinteze kompozitnih nanodelcev, ki temeljijo na koloidnem procesiranju nanodelcev. Kompozite nanodelce sintetiziramo bodisi s kontroliranim spajanjem različnih nanodelcev v vodnih suspenzijah, ali s prevlečenjem nanodelcev enega materiala s plastjo drugega materiala. Običajno spajamo magnetne nanodelce z nanodelci ali plastmi materialov z drugačnimi uporabnimi lastnostmi. V njihovi uporabi lahko tako preprosto izkoriščamo njihovo magnetno naravo, na primer, za magnetno izločanje katalizatorja iz tekočega medija. Znanstveno pa so zanimivi predvsem kompoziti, pri katerih pride do sklopitve med lastnostmi različnih materialov – predstavili bomo primer sklopitve lastnosti dveh različnih magnetnih materialov znotraj kompozitnega nanodelca.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_makovec_sinteza_nanodelcev_01.pdf (12.5 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: