Računalniška analiza velikih socialnih omrežij

author: Jure Leskovec, Computer Science Department, Stanford University
published: April 24, 2015,   recorded: March 2015,   views: 3276
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Praktično vse, kar ljudje danes počnemo, pusti za seboj digitalno sled, pa naj bo to telefonski klic, vožnja s taksijem ali pa pohod na Triglav. Digitalne sledi so kot teleskop, s katerim vidimo pojave in procese, ki so že od nekdaj okrog nas, a so bili do sedaj za nas nevidni: navade in socialne interakcije milijonov ljudi, družbene procese ter tok informacij skozi družbo. Digitalne sledi lahko modeliramo kot velika dinamična omrežja. Avtomatska analiza in izkopavanje znanja iz ogromnih omrežij ponujata nove priložnosti tako v znanost kot tudi industriji. V predavanju bomo orisali naše raziskave velikih socialnih omrežij kot tudi industrijske aplikacije, ki jih izdelujemo v sodelovanju z organizacijami kot so Wikipedia, Facebook in Twitter.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: