Modeliranje epidemije COVID-19 v Sloveniji

author: Matjaž Leskovar, Odsek za reaktorsko tehniko, Institut "Jožef Stefan"
published: May 25, 2021,   recorded: May 2021,   views: 20
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V uvodu bomo orisali dinamiko in pomembnejše negotovosti širjenja in obvladovanja epidemije. Nato bomo predstavili epidemiološki model, ki ga razvijamo v Odseku za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« in s katerim pripravljamo vsakodnevne analize in prognoze razvoja epidemije COVID-19 v Sloveniji. Model sodi v družino nadgrajenih SEIR (Susceptible, Exposed, Infectious, Recovered) modelov in dosledno sledi načelu Occamovega rezila. Uglašen je z javno dostopnimi podatki, upošteva vpliv prekuževanja in cepljenja po starostnih skupinah ter sklopljeno obravnava širjenje več različic virusa. Predstavili bomo tudi nekaj možnosti za dnevno ocenjevanje reprodukcijskega števila okuževanja R. Na podlagi odličnega ujemanja modela in podatkov bomo komentirali razvoj epidemije v preteklosti ter podali nekaj verjetnih projekcij za prihodnje tedne.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: