Kaj se skriva v podatkih – Računalniško odkrivanje zakonitosti

author: Nada Lavrač, Odsek za tehnologije znanja, Institut "Jožef Stefan"
published: Feb. 25, 2007,   recorded: September 2000,   views: 3359

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na vseh področjih človekovega delovanja smo priča razliki med količino podatkov, ki se shranjujejo na elektronskih medijih, ter človeško sposobnostjo interpretiranja teh podatkov. Statistična obdelava podatkov nam tipično omogoča preverjanje danih hipotez, novejše metode umetne inteligence pa omogočajo, da iz podatkov avtomatsko izluščimo nove hipoteze, interpretacije in spoznanja. Uporabo takih metod odkrivanja zakonitosti v podatkih bomo ilustrirali na podatkih o branosti, gledanosti in poslušanosti slovenskih medijev (Mediana GBP).

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: