Uporaba metode reaktivnostnih koeficientov pri projektnih izračunih močnostnih tlačnovodnih reaktorjev

author: Marjan Kromar, Reactor Physics Department, Jožef Stefan Institute
published: Oct. 26, 2011,   recorded: September 2011,   views: 3227
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Natančni projektni izračuni sredice reaktorja so ključnega pomena za zagotavljanje varnega, zanesljivega in ekonomičnega obratovanja vsake jedrske elektrarne. Na Odseku za reaktorsko fiziko (F-08) Instituta Jožef Stefan se izvajajo nevtronski projektni izračuni sredice reaktorja Nuklearne elektrarne Krško že vse od njene izgradnje leta 1981. Od leta 1990 se izračuni izvajajo z računalniškim sistemom CORD-2, ki je bil razvit na odseku in je namenjen projektnim izračunom sredice tlačnovodnih reaktorjev. Zaradi zapletene geometrijske sestave sredice izvajamo preračune v večih stopnjah. Na vsaki stopnji se povprečijo nevtronski preseki, ki so potem vhodni podatki za naslednji korak. Dodatno nam izračun oteži spreminjanje nevtronskih presekov s spreminjanjem temperature in gostote materialov v sredici, ki pa so posledica porazdelitve moči, ki izhaja iz fisijskih reakcij nevtronov. Ta sklopljen sistem enačb rešujemo iterativno. Metoda reaktivnostnih koeficientov nam pri tem omogoča hitrejšo določitev samousklajene porazdelitve moči.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_kromar_reaktor_01.pdf (1.5 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: