Zastrupitev živčnega končiča motoričnega nevrona s fosfolipazami A2 – naše sedanje razumevanje mehanizma

author: Igor Križaj, Odsek za molekularne in biomedicinske znanosti, Institut "Jožef Stefan"
published: Dec. 13, 2010,   recorded: November 2010,   views: 3257
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Sekretorne fosfolipaze A2 (sPLA2) s presinaptičnim ali β-nevrotoksičnim učinkom so toksini, katerih delovanje je na molekulskem nivoju še vedno predmet številnih razprav. Znanih je več zunaj- in znotrajceličnih proteinov z visoko afiniteto do β-nevrotoksinov. Pokazali smo, da se fotoreaktivni derivat amoditoksina, močnega β-nevrotoksina iz strupa modrasa Vipera a. ammodytes, zelo hitro vnese v citosol motonevronom podobnih celic v kulturi. Ta opažanja so porodila dvom v zakoreninjene razlage, ki trdijo, da lahko vse učinke te vrste toksinov na motorični nevron razložimo izključno z njihovim encimskim delovanjem na zunanji strani plazemske membrane nevrona v območju živčno-mišičnega stika. Dodatna podpora možnosti, da nevrotoksične, pa tudi druge sPLA2, lahko delujejo tudi v citosolu sesalskih celic, je pred kratkim objavljeno delo, v katerem smo ugotovili, da kalmodulin, ena od proteinskih tarč amoditoksina v celičnem citosolu, popolnoma stabilizira sPLA2 v razmerah, podobnih citosolnim. Še več, pokazali smo, da sPLA2 v kompleksu s kalmodulinom postanejo precej bolj encimsko aktivne. Opisal bom prvo nedvoumno demonstracijo vnosa amoditoksina v živčni končič motoričnega nevrona, dejansko tarčno celico toksina. Predstavil bom tudi še neobjavljeno hipotezo, postavljeno z raziskavo v najenostavnejši evkariontski celici, kvasovki Saccharomyces cerevisiae, na kakšen način amoditoksin zavre proces endocitoze mešičkov s plazemske membrane. Kritičen pregled rezultatov raziskav delovanja β-nevrotoksičnih sPLA2 bom povzel v predlogu modela molekulskega mehanizma delovanja teh toksinov na motorični nevron, ki se nam sedaj zdi najbolj verjeten.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_krizaj_zzkmnf_01.pdf (9.4 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: