Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Tovarne prihodnosti

author: Igor Kovač, Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko, Institut "Jožef Stefan"
published: June 12, 2017,   recorded: June 2017,   views: 1678
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Slovenska strategija pametne specializacije S4 definira 9 različnih strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP). Med njimi je največji SRIP »Tovarne prihodnosti« (SRIP ToP), ki združuje zainteresirane predstavnike gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter ostalih in države na tem prednostnem področju. Koordinator tega partnerstva je Institut Jožef Stefan, kjer smo ustanovili Center SRIP ToP. Ta bo zbral in povezoval slovenska raziskovalna in inovacijska znanja ter izkušnje iz industrijske in akademske sfere ter izpostavil prioritetna prebojna področja novih izdelkov, storitev in tehnologij za tovarne prihodnosti ter zgradil podporno okolje s strokovnimi službami za industrijo in raziskovalne organizacije za vse deležnike do realizacije s poudarkom na razvijajočih se novih vrhunskih tehnologijah, ki združujejo in nadgrajujejo obstoječe slovenske raziskovalne in inovacijske dosežke. Na kratko bomo predstavili matriko omogočitvenih tehnologij (robotika, tehnologije vodenja, nanotehnologija, fotonika, plazemske tehnologije in sodobne proizvodne tehnologije za materiale) in vertikalnih verig vrednosti (robotski sistemi in komponente, inteligentni sistemi vodenja za tovarne prihodnosti pametna mehatronska orodja, inteligentni laserski sistemi za tovarne in klinike prihodnosti, napredni senzorji, pametni plazemski sistemi, novi materiali in platforma pametne tovarne). Znotraj matrike se bo odvijal preplet znanj in namer med razvojno-raziskovalnimi skupinami z znanji in podjetji s trgi po sistemu push-pull, kar bo generiralo nove raziskovalne in poslovne sinergije. Poljudno bomo predstavili tudi matrično organizacijsko strukturo in delovanje SRIP ToP s poudarkom na vsebinsko tehničnih vidikih povezovanja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: