Anton Peterlin: raziskovalec, profesor, direktor, politik in planinec (ob 99 letnici rojstva)

author: Stanislav Južnič, Oklahoma State University
published: Oct. 24, 2007,   recorded: September 2007,   views: 3711
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V prispevku bo opisano življenje in delo enega najvidnejših slovenskih fizikov profesorja Antona Peterlina. Za razumevanje življenjske poti tega izjemnega Slovenca so prvič uporabljeni tako arhivski viri o njegovem delu v Ljubljani kot tudi njegova neobjavljena avtobiografija, družinski arhiv njegove hčerke ter raziskani ameriški viri o zadnjih treh desetletjih Peterlinovega delovanja onstran Atlantika. Poleg celovitega pregleda uspešnosti in prodornosti Peterlinovih fizikalnih ter kemijskih raziskav se bomo dotaknili tudi hude preizkušnje uspešnega znanstvenika, ki mora na jesen svojega življenja v Novi svet, proč od ljubljenih slovenskih planin. Del predavanja bo posvečen doslej malo znanemu poskusu izdelave jugoslovanske atomske bombe in deležu Peterlinovega Fizikalnega instituta Jožef Stefan pri poskusih njene zasnove.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 James L. Kelley, January 16, 2012 at 8:20 p.m.:

Very insightful and enriching, just like every word that comes from Stanislav's mouth! I am in the process of tracking down Stanislav's English language publications. Any help that anyone has to give me is appreciated! A brilliant scholar and a man who knows the history of science in Eastern Europe better than anyone I know!

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: