Izziv interneta prihodnosti: varnost, povezljivost in vidiki humanosti

author: Borka Jerman Blažič, Laboratory for Open Systems and Networks, Jožef Stefan Institute
published: April 6, 2022,   recorded: March 2022,   views: 7
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Kljub zgodnji iniciativi ameriške Agencije za napredne obrambne analize (DARPA) za razvoj robustnega sistema poveljevanja v drugi polovici 20. stoletja, zasnovanega na računalniški komunikaciji, so internet razvili znanstveniki, da bi lažje sodelovali pri najnovejših odkritjih. Današnja uporaba pa daleč presega tisto, čemur je bil internet namenjen ob svojem nastanku. Tehnološke rešitve v zadnjih desetletjih so zagotovile prisotnost interneta skoraj na vseh koncih sveta, hkrati pa uporabljamo številne storitve, za katere se sploh ne zavedamo, da jih omogoča internetno omrežje. Trenutno se internet sooča z novimi izzivi, ki niso le tehnološki, ampak izvirajo iz družbenih razmer na posameznih koncih sveta. Ti izzivi so povezani z zagotavljanem kibernetske varnosti in s procesom fragmentacije, ki bo povezljivost internetnih omrežij dodatno zmanjšala in internet »balkanizirala«. Reševanje teh izzivov zahteva veliko tehnološkega znanja za upravljanje in vzdrževanje internetnih omrežij, razumevanje družbenih razmer in človeškega vedenja ter diplomatskih veščin.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: