Kvantne tehnologije s hladnimi atomi

author: Peter Jeglič, Condensed Matter Physics, Jožef Stefan Institute
published: Jan. 4, 2019,   recorded: December 2018,   views: 468
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V zadnjih letih je postalo mogoče zelo natančno kontrolirati, upravljati in detektirati posamezne kvantne objekte, kot so fotoni, ioni in atomi. Nastalo je novo področje, kjer se prepletata kvantna fizika in inženirstvo. Kvantne tehnologije tako izkoriščajo kvantne efekte, kot so superpozicija, prepletenost in tuneliranje, za praktične namene, kot so kvantni računalniki, simulatorji, senzorji in šifrirne naprave. V predavanju bomo najprej orisali osnove nekaterih izbranih kvantnih tehnologij. Nato bomo predstavili hladne atome in nekaj ključnih eksperimentov, zaradi katerih lahko hladne atome uvrščamo med glavne igralce na področju kvantnih tehnologij. Zadnji del bomo namenili novonastalemu Laboratoriju za hladne atome, kjer smo v letu 2017 dosegli Bose-Einsteinovo kondenzacijo atomov cezija in ustvarili cezijeve solitone, ter predstavili naše aktivnosti na področju kvantnih senzorjev

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: