40 let procesne varnosti – kje je preprečevanje večjih nesreč v industriji danes?

author: Marko Gerbec, Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, Institut "Jožef Stefan"
published: Jan. 24, 2017,   recorded: January 2017,   views: 2370

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Leta 1976 se je zgodila nesreča, povezana z nenadzorovanim izpustom dioksinov v tovarni v mestecu Seveso severno od Milana. Ta in še mnoge druge zloglasne nesreče iz tistega časa (Flixborough, Bhopal, Mexico City, itd.) so definirale pojem procesne varnosti, to je večjih nesreč v industrijskih procesih, ki so običajno povezani z uporabo večjih količin nevarnih snovi. Predstavili bomo njihove značilnosti, skupne točke (vzroke), odziv družbe (države, zakonodaja), pristope k upravljanju s tveganji in ocenjevanju tveganj ter zaključili s primerjalno oceno stanja danes - ali smo v tem času kot mednarodna skupnost uspeli izkoreniniti večje nesreče?

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_gerbec_procesne_varnosti_01.pdf (3.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: