Potresno inženirstvo – raziskave in praksa

author: Peter Fajfar, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
published: April 19, 2016,   recorded: March 2016,   views: 1546
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Močni potresi se pojavljajo redko, imajo pa lahko katastrofalne posledice. Pred njimi se lahko zaščitimo samo z gradnjo potresno odpornih objektov. V predavanju prikažemo in komentiramo posledice nekaterih potresov, kjer se je pokazal velik vpliv potresno odporne gradnje. Navedemo osnovne principe projektiranja objektov na potresnih območjih. S pomočjo enačbe gibanja gradbene konstrukcije med potresom komentiramo podatke, ki so potrebni za potresne analize konstrukcij, in negotovosti, povezane s podatki. Omenimo področja raziskav po svetu in pri nas ter možne poenostavitve analiz za uporabo v praksi. Pokažemo tudi možnosti za eksperimente v vrhunskih laboratorijih po svetu. Nazadnje prikažemo razvoj predpisov in potresno odporne gradnje v Sloveniji.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: