Nanomehanika samoorganiziranih polimernih struktur - Tehnološka priložnost Slovenije

author: Igor Emri, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
published: Feb. 25, 2007,   recorded: March 2003,   views: 4888
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Makroskopsko vedenje polimernih materialov je močno odvisno od njihove strukture, ki je rezultat interakcije procesov reorganizacije molekularnih struktur pod vplivom termo-higro-mehanskih robnih pogojev. Procesi reorganizacije molekulpotekajo na različnih časovno-prostorskih skalah, ki so opremljene z distribucijo molekularnih tež in izražene v mehanskem spektru materiala. V skladu s teorijo kaosa lahko interakcije procesov na različnih ćasovno-prostorskih skalah vodijo do formiranja novih kvazi-stabilnih struktur, ki se odlikujejo s povsem drugačnimi makroskopskimi lastnostmi. Časovno-prostorsko skalo posameznega procesa lahko kontrolirano spreminjamo z nadziranjem termo-mehanskih robnih pogojev, ki jim je material izpostavljen v fazi solidifikacije. Na ta način lahko obvladujemo interakcije procesov, ki vodijo do samoorganizacije molekularnih struktur in formiranja t.i. super-strukture, ki se odlikuje s povsem novimi makroskopskimi lastnostmi. Za popis interakcije časovno-prostorkih skal in termo-mehanskih robnih pogojev je bil uporabljen relativistični model LRS (Local-Scale-Relativity), ki predstavlja nadgradnjo nelinearnega visokoelastičnega modela Knauss-Emri. Študij procesov samoorganizacije PA materialov je vodil do razvoja nove generacije inteligentnih PA materialov, katerih makroskopske lastnosti prekašajo konkurenco za nekaj velikostnih razredov. Nova generacija PA materialov predstavlja tehnološki preboj na tem področju. Nova generacija inteligentnih PA materialov nudi možnosti za celo vrsto high-tech aplikacij v medicini in tehniki, ki predstavljajo tehnološki izziv in priložnost za Slovenijo.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: