O naravi kreativnega procesa na poti do inovacij

author: Andrej Detela, ELAPHE d.o.o.
published: Feb. 4, 2009,   recorded: November 2008,   views: 5484
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ker pri ustvarjanju nečesa novega, kar je pravzaprav bistvo vsake inovacije, stopamo zunaj območja že znanega in konvencionalnega, je prav, da znanstveno metodo linearnega razmišljanja kontinuirno nadgrajujemo in prepletamo z lateralnim načinom. Prvi način dela je po svoji naravi bolj racionalen, drugi pa bolj vsepovezujoč, intuitiven. V zvezi s tem se bomo tudi dotaknili številnih problemov, ki izhajajo iz pretiranega neravnovesja na eno ali drugo stran.

Vpogled v kreativni proces bomo začeli pri motivih za izbor inovacije. V sodobnem času se kot eden od najpomembnejših meril poudarja ekologija, a navadno se ne zavedamo, da se ekologija zares začne pri etiki. Ker pa vzdrževanje etične drže od raziskovalca zahteva tudi neustrašno in notranje svobodno držo, se v zvezi s tem ne moremo izogniti zahtevi po filozofskokritičnem diskurzu (namesto danes tako razširjenega manipulativnega diskurza). Vsi našteti elementi so podlaga za zdravo delovno okolje in osrečujočo kreativno dejavnost.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_detela_nkp_01.pdf (6.4 MB)

Download slides icon Download slides: kolokviji_detela_nkp_01.ppt (8.3 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Danilo, May 17, 2009 at 5:12 p.m.:

Izjemno razmišljanje, ki me zelo nagovarja. Odlično iskanje razmerja med racionalnostjo in intuicijo, med znanostjo in umetnostjo.

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: