Ali poznamo recept za izhod iz krize?

author: Jože Pavlič Damijan, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Oct. 7, 2014,   recorded: September 2014,   views: 3494
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Evropa se pogreza v dolgo depresijo japonskega tipa. Izhod iz te negativne spirale bi bil bistveno bolj enostaven, če bi bili pripravljeni sprejeti pravo diagnozo problema. Glavna težava je, da ekonomska veda in politika nista nevtralni, pač pa temeljita na konceptih, pogojenih s prepričanji in ideologijo, kar preprečuje soočenje z objektivno realnostjo. Recept za izhod iz krize je v nevtralizaciji ideološke komponente tako v ekonomiji kot politiki, kar bo omogočilo sprejetje potrebnih politik in institucionalnih sprememb. Toda to se zdi - zaenkrat - prevelika ovira.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_damijan_izhod_iz_krize_01.pdf (1.8 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: