Simulacije razvoja medkristalnih razpok v nerjavnih jeklih

author: Leon Cizelj, Odsek za reaktorsko tehniko, Institut "Jožef Stefan"
published: June 1, 2015,   recorded: May 2015,   views: 2342
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Medkristalne napetostno-korozijske razpoke so najpogostejši vzrok za zamenjavo različne opreme v jedrskih elektrarnah po vsem svetu. Prizadele so predvsem nerjavna jekla in nikljeve zlitine z avstenitno strukturo. V zadnjih letih pa se vse pogosteje srečujemo tudi z napetostno korozijo, ki jo pospešujejo poškodbe zaradi obsevanja z nevtroni. Ta proces prizadene predvsem strukture v notranjosti reaktorja. Predstavili in osvetlili bomo večnivojske računalniške simulacije nastanka in razvoja medkristalnih poškodb, ki smo jih razvili v Odseku za reaktorsko tehniko IJS. Temeljijo na eksplicitnem modeliranju naključno oblikovanih in usmerjenih kristalnih zrn. Za popis sevalnih poškodb pa je potreben tudi pogled še nivo nižje, v samo dinamiko dislokacij. Tovrstne raziskave dobivajo nov zagon s pričetkom evropskega projekta SOTERIA, ki bo v okviru Obzorja 2020 potekal do leta 2018.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: