Prvo registrirano nanotehnolosko zdravilo: DiractinR

author: Gregor Cevc, IDEA AG
published: Dec. 3, 2008,   recorded: October 2008,   views: 3076
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Če želimo uporabiti nanotehnološke produkte na človeku, potem morajo biti ti produkti tako učinkoviti kot tudi varni. Da bi dosegli oba cilja, moramo uporabiti biološka znanja ter biogene ali pa vsaj že poznane in dovoljene komponente. Združevanje teh komponent v funkcionalno nanoskopsko enoto zahteva ustrezne (bio)fizikalne in (bio)kemične obrazložitve.

Ciljni analgetik DiractinR ponazarja predlagani pristop. Ta zdravilna učinkovina vsebuje sub-mikroskopski, samoregulacijski in prilagodljiv prenosnik učinkovine, TransfersomeR, natovorjen z dobro poznano farmacevtsko učinkovino, nesteroidni protivnetni agent ketoprofen. Po nanosu DiractinR na površino kože, osmotsko usmerjene prenosne komponente prečkajo kožo ne da bi jo pri tem poškodovali in nato odložijo zdravilo na ciljnem mestu znotraj tkiva. Na ciljnem mestu se učinkovina postopoma sprosti in postane aktivna. Posledica tega je izjemno varno in učinkovito zdravljenje lokalne bolečine in vnetja. To je bilo dokazano v številnih testnih poskusih, predkliničnih in kliničnih študijah. V predavanju bodo predstavljeni nekateri rezultati teh testov.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: