Uporaba elektroporacije v medicini: elektrokemoterapija in elektrogenska terapija

author: Maja Čemažar, Onkološki inštitut Ljubljana
published: June 26, 2013,   recorded: May 2013,   views: 5441
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Elektroporacija je fizikalna metoda, pri kateri z izpostavitvijo celic električnim pulzom ustreznih parametrov dosežemo prehodno povečano prepustnost celičnih membran. Povečano prepustnost membrane dosežemo, ko vsiljeni transmembranski potencial, ki nastane pod vplivom zunanjega električnega polja, doseže kritično vrednost in preseže določen prag. Zaradi tega lahko v celično notranjost vstopijo molekule, za katere je celična membrana sicer neprepustna. Na ta način lahko v celice vnesemo različne molekule, kot so ioni, različna zdravila, RNA, DNA, oligonukleotidi, peptidi in proteini. Ta strukturna sprememba celične membrane je lahko začasna in reverzibilna, če uporabimo natančno določene električne pulze, lahko pa povzroči uničenje celice, če vsiljeni transmembranski potencial preide preko t.i. ireverzibilne pragovne vrednosti. Elektroporacija se v medicini uporablja na dveh področjih. V kombinaciji s citostatikoma bleomicinom in cisplatinom se elektroporacija uporablja v elektrokemoterapiji, ki je uveljavljen način zdravljenja kožnih metastaz, predvsem melanoma in se trenutno uporablja v več kot 100 onkoloških centrih v Evropi. Drugo področje uporabe elektroporacije je vezano na vnos dednega materiala (plazmidne DNA, siRNA …) v celice oz. tkiva (koža, mišice) za namen vakcinacije proti infekcijskim boleznim ali pa kot genska terapija za zdravljenje raka – elektrogenska terapija. Tudi elektrogenska terapija je bila testirana v kliničnih poskusih faze I, kjer smo v sodelovanju z Veterinarsko fakulteto kot prvi začeli uporabljati gensko terapijo s citokinom interlevkinom-12 za zdravljenje tumorjev pri psih. V predavanju bo predstavljena pot razvoja elektrokemoterapije in elektrogenske terapije od predkliničnih raziskav do kliničnih študij.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_cemazar_terapija_01.pdf (14.3 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: