Kvalitativno večparametrsko modeliranje in metoda DEX: včeraj, danes, jutri

author: Marko Bohanec, Department of Intelligent Systems, Jožef Stefan Institute
published: Jan. 21, 2013,   recorded: January 2013,   views: 3694
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

DEX je metoda za kvalitativno večparametrsko odločitveno modeliranje, ki združuje večparametrsko odločitveno modeliranje z na pravili osnovanimi ekspertnimi sistemi. Metodo smo zasnovali že pred več kot tremi desetletji. Od tedaj smo jo nepretrgoma razvijali, jo realizirali v številnih računalniških programih in uporabili pri reševanju več sto zahtevnih realnih odločitvenih problemov. V predavanju bomo najprej predstavili metodo in orisali njen zgodovinski razvoj. V osrednjem delu bomo predstavili njeno današnjo vlogo z vidika raziskovalnih in konceptualnih prispevkov k teoriji in praksi večparametrskega modeliranja. V tem okviru bomo prikazali tudi nekaj novejših primerov uporabe metode. V zaključnem delu bomo predstavili načrte za nadaljnji razvoj metode in podpornih računalniških programov.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_bohanec_modeliranje_01.pdf (2.9 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: