Fenomen inverznih mej in rasti zrn v keramiki cinkovega oksida za prenapetostne zaščite: Zgodba o »kavnih zrnih« ZnO ali vpliv ploskovnih napak na varistorsko keramiko

author: Slavko Bernik, Odsek za nanostrukturne materiale, Institut "Jožef Stefan"
published: May 14, 2015,   recorded: April 2015,   views: 1973
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Motnje napetosti v električnem omrežju, katerih vzrok so najpogosteje udari strel, stalno ogrožajo varno delovanje električnih naprav in sistemov, od katerih je tako močno odvisno naše vsakdanje življenje. Varistorji zagotavljajo prenapetostno zaščito v področju od nekaj voltov do več sto tisoč voltov na način, da niti ne vemo, da je do motnje sploh prišlo. Kljub tako širokemu napetostnemu področju delovanja so varistorji izdelani iz zelo podobne varistorske keramike na osnovi ZnO, ki se razlikuje le v velikosti zrn. Obvladovanje rasti zrn je zato ključnega pomena za izdelavo varistorske keramike z ustrezno prebojno napetostjo, pri kateri hipno preide iz izolatorskega v visoko prevodno stanje. V predavanju bomo predstavili problematiko prenapetostnih zaščit in raziskave, s katerimi smo prepričljivo ovrgli dotedanje razumevanje razvoja mikrostrukture v varistorski keramiki in pojasnili dejanski mehanizem rasti zrn pod vplivom ploskovnih napak v zrnih ZnO. Vprašanje, kaj počnejo v varistorski keramiki »kavna zrna« – tam so namreč podobna zrna ZnO, ki vsebujejo ploskovno napako –, je privedlo do spoznanj, ki močno vplivajo na nadaljnji razvoj varistorjev.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: