Vesoljska znanost in tehnološki razvoj pri Evropski vesoljski agenciji (ESA)

author: Marcos Bavdaž, European Space Research & Technology Centre, European Space Agency (ESA)
published: Feb. 25, 2007,   recorded: September 2005,   views: 3435
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Z vstopom v vesolje pred manj kot 50 leti je človek odprl novo smer v znanosti. Omogočeno je bilo spoznanje širšega okolja Zemlje z njeno magnetosfero, nastale so nove panoge astrofizike, in obiski Lune ter planetov so postali mogoči.

S skupnimi močmi se je Evropa v zadnjih desetletjih postavila na vodilni položaj tehnološkega napredka in vesoljske znanosti. Kar posameznim državam ne bi uspelo, je omogočila Evropska vesoljska agencija, ESA. Danes ima Evropa eno najbolj uspešnih modernih raket, raziskuje vesolje z največjimi teleskopi in obiskuje planete z vesoljskimi sondami. Taki uspehi ne bi bili mogoči brez tehnološkega razvoja in veliko raziskav ter primernih investicij v infrastrukturo in znanje.

Na predavanju bo predstavljena struktura Evropske vesoljske agencije in tehnoški razvoj, posebno z vidika vesoljske znanosti. Podanih bo nekaj primerov evropskih dosežkov v vesoljski znanosti - od odkritij satelita Huygens na Titanu in Mars Expressa na rdečem planetu, odkritij z vesoljskim teleskopom Newton in HST do moderne astrofizike.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: