Teorije poenotenja

author: Borut Bajc, Odsek za teoretično fiziko, Institut "Jožef Stefan"
published: June 6, 2014,   recorded: May 2014,   views: 2981
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Raziskave zadnjih desetletij so podale jasno sliko osnovnih delcev in njihovih interakcij pri nizkih energijah. Kljub zelo natančnemu ujemanju z eksperimentom pa ima tako imenovani standardni model nekatere fenomenološke težave (npr. opis nevtrinov, temna snov) in objektivne pomanjkljivosti (kvantizacija naboja, nerazumno ponavljanje interakcij, večje število različnih delcev, itd.). Marsikatero izmed teh težav lahko rešimo, če standardni model nadgradimo v teorijo poenotenja, katera glavna ideja je, da izvirajo vse tri umeritvene interakcije standardnega modela pri visoki energiji iz ene same poenotene interakcije. To istočasno poenoti tudi osnovne gradnike – delce. Posledice te ideje so daljnosežne: avtomatičen obstoj magnetnih monopolov, razpad protona in poenoten opis kvantnih lastnosti snovi. V predavanju bomo nakazali tako teoretske predpostavke kot fenomenološke posledice te zanimive in osnovne ideje.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_bajc_teorije_poenotenja_01.pdf (236.4 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: