Frustracija v antiferomagnetnih sistemih – laboratorij za nova stanja snovi

author: Denis Arčon, Condensed Matter Physics, Jožef Stefan Institute
published: Feb. 9, 2018,   recorded: January 2018,   views: 599
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prehod iz paramagnetnega v feromagnetno ali pa antiferomagnetno stanje je eden najbolj standardnih primerov zloma simetrije v kondenzirani snovi. Pod značilno temperaturo, Curijevo v primeru feromagnetov in Néelovo v primeru antiferomagnetov, se magnetni momenti uredijo vzdolž določene kristalne smeri. V nekaterih primerih antiferomagnetov pa magnetni sistem paroma ne more minimalizirati vseh interakcij – takrat govorimo o geometrijski frustraciji. Posledice geometrijske frustracije se odražajo v močnem znižanju Néelove temperature in stanju z zapleteno magnetno ureditvijo ali pa celo s stanjem, kjer se magnetni momenti ne uredijo vse do absolutne ničle. Predstavili bomo izbrana primera, kjer geometrijska frustracija igra pomembno vlogo: sistem frustriranih verig v β-TeVO4 ter kvantno spinsko tekočino na trikotni mreži 1T-TaS2 sistema.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: