Biološke nanopore

author: Gregor Anderluh, Laboratorij za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, Kemijski inštitut Ljubljana
published: Feb. 12, 2013,   recorded: January 2013,   views: 4090
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Celične lipidne membrane so ključne za normalno delovanje organizmov. Omogočajo selektivno prepuščanje snovi in varujejo notranjost celice pred vplivi iz okolja. Patogeni organizmi so razvili mnogo mehanizmov, ki privedejo do poškodb celičnih membran ali spremembe njihove zgradbe in jim tako omogočijo vstop v celice. Pri enem od teh mehanizmov peptidi in proteini poškodujejo lipidne membrane s tvorbo por nanometrskih dimenzij. Tako lahko delujejo nekateri naravni toksini kot tudi proteini, ki sodelujejo v imunskem odzivu v procesu uničevanja tarčnih celic. V predavanju bodo predstavljene nekatere značilnosti proteinskih nanopor in možni načini uporabe v biomedicini in nanobiotehnologiji.

See Also:

Download slides icon Download slides: kolokviji_anderluh_nanopore_01.pdf (6.2 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: