Most med znanostjo in prakso: primeri uporabe sodobnih tehnologij znanja v računalniških aplikacijah

author: Bojan Cestnik, Temida d.o.o.
published: May 19, 2008,   recorded: May 2008,   views: 2726

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Uporaba znanstvenih dosežkov v praksi je kategorični impreativ sodobne znanosti, saj pogosto predstavlja glavni kriterij pri utemeljevanju uspešnosti razvitih znanstvenih metod. V okviru predavanja bodo na osnovi dolgoletnih izkušenj pri razvoju računalniških informacijskih sistemov predstavljeni pomembnejši dejavniki uspešne uporabe nekaterih uveljavljenih metod tehnologije znanja. Pri tem bodo predstavljene izkušnje, pridobljene tako na mednarodnih evropskih kot tudi na domačih projektih. Poleg navedenega bo posebna pozornost namenjena tudi praktičnim napotkom malim in srednje velikim podjetjem za sodelovanje na mednarodnih evropskih projektih.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: