Digitalni Dokazi v Kazenskem Postopku: Primerjalno-Pravna Perspektiva

author: Liljana Selinšek, Faculty of Law, University of Maribor
published: Sept. 15, 2009,   recorded: June 2009,   views: 3780
Categories

See Also:

Download slides icon Download slides: kkdf09_selinsek_ddvkp_01.ppt (308.5 KB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Izhodišče primerjalno-pravne perspektive je bodoča procesna ureditev zasega in preiskovanja elektronskih naprav in zavarovanja elektronskih dokazov v Republiki Sloveniji, kot je predvidena v noveli Zakona o kazenskem postopku (EVA: 2008-2011-0117; na dan 16.5.2009 ima ta predlog oznako ZKP-K), ki je v parlamentarnem postopku. S to novelo bosta v ZKP predvidoma vnesena obsežna 219.a in 223.a člen, ki bosta urejala pravila za posege v komunikacijsko in tudi v elektronsko zasebnost zaradi pridobivanja podatkov v elektronski obliki za potrebe kazenskega postopka.

Slovenija se bo torej pridružila (manjšemu) krogu držav, ki posebej urejajo zaseg, preiskovanje in zavarovanje elektronskih dokazov za potrebe kazenskega postopka. Predlagani novi določbi ZKP je mogoče označiti za pomemben korak naprej na poti prilagajanja (kazensko)pravnega sistema dejstvu, da živimo v hitro razvijajoči se tehnološki dobi; kako se bodo v praksi obnesli mehanizmi za varovanje zasebnosti, pa bo pokazal čas.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: