Jure Mikuž
homepage:http://umzg.zrc-sazu.si/?q=/node/348
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Področja delovanja: zgodovinska antropologija, umetnostna kritika

Rojen leta 1949 v Ljubljani, kjer je 1972 na Univerzi diplomiral iz zgodovine umetnosti in zgodovine. Med leti 1972 – 1974 je bil kustos likovne zbirke v Muzeju ljudske revolucije Slovenije, nato pa do leta 1986 kustos-raziskovalec v Moderni galeriji v Ljubljani. Leta 1975 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani magistriral z nalogo Nefiguralni elementi v slovenskem slikarstvu 16. stoletja, leta 1983 pa doktoriral z disertacijo Slovensko moderno slikarstvo in zahodna umetnost: od preloma s socialističnim realizmom do konceptualizma. Med leti 1986 do 1992 je bil direktor Moderne galerije v Ljubljani. Leta 1992 je bil habilitiran za izrednega profesorja na Univerzi v Ljubljani. V letih 1992 – 1993 krajši čas namestnik ministra za kulturo Republike Slovenije. V letih 1993 – 1994 študijsko bivanje v Parizu s pomočjo »Paul Getty Grant Program«. Od leta 1996 naprej profesor na ISH, od leta 2001 redni profesor. Vodja programa Zgodovinska antropologija in smeri Zgodovinska antropologija likovnega. Leta 1998 povabljen na »Getty’s Summer Institute for Visual and Cultural Studies« na University of Rochester, N. Y., ZDA Med leti 1999 in 2005 trikrat povabljen kot gostujoči profesor na EHESS, Pariz in leta 2001 na MSH, Pariz. Poleg tega opravljal in še opravlja številne druge funkcije.


Lecture:

lecture
flag Odprtje razstave Gustava Gnamuša (kritika dr. Jure Mikuž)
as coauthor at  Dnevi Jožefa Stefana na Institutu "Jožefa Stefana",
together with: Vasko Simoniti (coauthor), Jadran Lenarčič,
4406 views