Joamin Gonzalez Gurtierrez
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Slovensko:
- 2002 Univerzitetni študijski program I.stopnje: B.Sc. Biosystems Engineering,University of Manitoba, Winnipeg, MB, Kanada
- 2008 Univerzitetni študijski program II.stopnje M.Sc. Food Science, University of Manitoba, Winnipeg, MB, Kanada
- 2010 Evropski magisterski študij: European Master in Engineering Rheology, Universidad de Huelva, Huelva, Španija, Universidade do Minho, Guimarães, Portugalska & Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgija
- 2011 Asistent - raziskovalec za področje Mehanika ter Reologija in mehanika časovno odvisnih materialov, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

English:
- 2002 University study program I. degree: B.Sc. Biosystems Engineering,University of Manitoba, Winnipeg, MB, Kanada
- 2008 University study program II. degree M.Sc. Food Science, University of Manitoba, Winnipeg, MB, Kanada
- 2010 European master study: European Master in Engineering Rheology, Universidad de Huelva, Huelva, Španija, Universidade do Minho, Guimarães, Portugalska & Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgija
- 2011 Assistant - researcher in the field of Mechanics and Rheology and mechanics of time dependent materials, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana.


Lectures:

promotional video
flag Inteligentni polimerni materiali in tehnologije
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
together with: Andreja Popit, Marko Bek, Alexandra Aulova, Igor Emri,
5243 views
  promotional video
flag Intelligent Polymer Materials and Technology
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
together with: Marko Bek, Andreja Popit, Alexandra Aulova, Igor Emri,
5762 views