Jedert Vodopivec Tomažič
homepage:http://www.arhiv.gov.si/si/delovna_podrocja/restavriranje_in_konserviranje/
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Jedert Vodopivec Tomažič je doktorirala leta 1999 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo Razvoj struktur v srednjeveških rokopisnih vezavah – soodvisnost s konservatorskimi in restavratorskimi posegi. V Arhivu Republike Slovenije je zaposlena od leta 1980, kjer se – sprva kot konservatorka-restavratorka, pozneje pa kot vodja Centra za konserviranje in restavriranje – posveča pisni in grafični dediščini. Od leta 1997 je vključena tudi v proces visokošolskega izobraževanja na področju zaščite in restavriranja arhivskega, knjižničnega in grafičnega gradiva.


Lecture:

lecture
flag Trajnost in obstojnost arhivskih dokumentov
as author at  Narodni muzej Slovenije (NMS) predstavlja cikel predavanj z naslovom "Prvi torek v mesecu", Ljubljana,
1487 views