Janez Vrečko
homepage:http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/primknjz/predavatelji1.asp?Profesor=15
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Po maturi se je vpisal na Filozofsko fakulteto na Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo FF v Ljubljani, dve leti pozneje pa še na Akademijo za gledališče v Ljubljani. Iz primerjalne književnosti je diplomiral 1974 in za diplomsko nalogo prejel Prešernovo nagrado, vpisal magisterij, odšel z enoletno štipendijo DAAD v München in magistriral 1978, doktoriral pa 1985. Od leta 1978 je zaposlen na Filozofski fakulteti. 1991 je bil imenovan za docenta, 1997 za izrednega profesorja, 2002 pa za rednega profesorja na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo. Dvakrat je dobil trimesečno štipendijo DAAD (leta 1984 in 2001) za uveljavljene znanstvenike in raziskovalno deloval v Münchnu. 1999 je kot štipendist Avstrijskega inštituta dva meseca raziskoval na Dunaju. Več kot dve leti je študijsko in kot gostujoči profesor prebil na tujih univerzah (München, Salzburg, Bruselj, Dunaj, Katowice). Od leta 1989 honorarno predava še na mariborski Pedagoški fakulteti. V letih 2004 in 2005 je predaval tudi na univerzah v Kopru in Novi Gorici. V domačem in tujem, tudi mednarodno citiranem znanstvenem in strokovnem tisku je objavil več kot 220 naslovov in sodeloval na številnih domačih in tujih simpozijih. Bil je med ustanovitelji Slovenskega društva za estetiko, je član Slovenskega društva za primerjalno književnost, član ICLA (Mednarodna zveza za primerjalno književnost). V letih 2003–2005 je bil predstojnik Oddelka, član Senata FF, član prostorske komisije FF, je član Habilitacijske komisije FF. Leta 1974 je prejel Prešernovo nagrado za študente, leta 1994 »zlato plaketo Univerze v Ljubljani« za izjemne in pomembne dosežke na področju pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela, leta 2005 pa veliko priznanje Filozofske fakultete.


Lectures:

lecture
flag Prostor, čas in gibanje pri Srečku Kosovelu
as author at  55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2019,
30 views
  lecture
locked flag Konstruktivizem in Kosovel
as author at  Odlični v znanosti 2015 - serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) / Excellent in Science 2015 - a series of yearly events organised by the Slovenian research Agency,
914 views
lecture
flag Srečko Kosovel - Pesnik večne zdajšnjosti
as author at  Besedne postaje Filozofske fakultete,
together with: Martina Ožbot,
2260 views
  lecture
flag Srečko Kosovel
as author at  Humanistične vede / Humanities,
3266 views
debate
flag Pogovor o knjigi Mon cher ami: neobjavljena pisma Srečku Kosovelu (Goriška Mohorjeva družba, 2007)
as author at  Besedne postaje Filozofske fakultete,
together with: Tatjana Rojc,
5831 views