Janez Juhant
homepage:http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=153&action=view&id=19
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Janez Juhant, 1947, dr. fil. (1978), mag. fil. (1972) mag.teol. (1976) Univerze Karla Leopolda v Innsbrucku je redni profesor (1994-) za Antropologijo, Etiko in Zgodovino filozofije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani; predstojnik katedre za filozofijo na isti fakulteti, ex-dekan fakultete (1994-99). Bil je član Nacionalnega kurikularnega sveta (1996-99) in podpredsednik Evropskega združenja za katoliško teologijo (dva mandata, 1998-2004). Je izdajatelj serije Theologie Ost-West pri mednarodni založbi LIT Münster-London- Hannover, Wien, Zürich (z Albertom Franzem, TU Dressden) 2004-. Predaval je na univerzah doma in v tujini ter soorganiziral in predaval na več mednarodnih in nacionalnih simpozijih. Od 2012 je redni član Evropske akademije Znanosti in umetnosti v Salzburgu. Doslej je vodil več projektov, od leta 2001 je vodja raziskovalnega programa P6-0259 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologioja v kontekstu sodobne edukacije (nazadnje 2009-2014), vodja projekta Dialog v globalni multikulturni družbi (2011-2013) in Evropskega projekta ETHOS: Ethical education primary and pre-primary schools for a sustainable and dialogic future (Lifelong Learning Programme (2012-2014) Njegova osnovna dejavnost velja etičnim, antropološkim in religijskim vprašanjem predvsem z vidika človeka današnjega časa ob upoštevanju izročil in idejnih tokov posebno v zadnjih stoletjih. Drugo pomembno težišče znanstveno raziskovalnega dela je preučevanje idejnih tokov v slovenski zgodovini. (So)organiziral je več znanstvenih posvetov na temo vplivnih kulturnih, duhovnih in družbenih delavcev v Sloveniji. Njegovo delo pa posega tudi na družbeno, posebno kulturno področje, svoja teoretična spoznanja nenehno prenaša v družbeno in kulturno prakso Poleg predstavljenih knjig je napisal številne razprave doma in v tujini. Je (so)urednik 18 zbornikov (slov.,angl.) o filozofskem, religioznem, kulturnem, socialnem izročilu, o človeku, religiji in dialogu.


Lecture:

promotional video
flag Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
2406 views