V šole bi bilo potrebno uvesti pouk računalništva

author: Janez Demšar, Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana
published: Nov. 13, 2012,   recorded: October 2012,   views: 10662
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Slovenske šole ne poučujejo računalništva (čeprav se večini zdi, da ga), vendar bi ga bilo potrebno uvesti (čeprav se nekaterim zdi, da ga je potrebno ukiniti). Številni dejavniki, kot sta odlična opremljenost šol z računalniško opremo in zavedanje države o pomenu računalništva za prihodnost, so privedli do tega, da slovenske šole ne nudijo ustreznega računalniškega znanja in ne zaostajamo več le za svetovnim, temveč celo za evropskim in ameriškim poprečjem. Rešitev, ki jo pripravlja računalniška stroka, je preprosta in poceni, zato bo pot do njenega sprejema dolga in težka.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 lebdim, January 20, 2014 at 3:39 p.m.:

zelo zanimivo predavanje ... kot bodoči učitelj računalništva bom gotovo poučeval po takšnem principu.

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: