Event: Conferences » Other » Posvetovanje Inženirske akademije Slovenije - Položaj in vloga inženirjev v Sloveniji Posvetovanje Inženirske akademije Slovenije - Položaj in vloga inženirjev v Sloveniji

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Posvetovanje Inženirske akademije Slovenije´09 - Ljubljana   

Posvetovanje Inženirske akademije Slovenije - Položaj in vloga inženirjev v Sloveniji

IAS - Inženirska akademija Slovenije s tem dogodkom uresničuje poslanstvo pri spodbujanju ustvarjanja vrhunskih tehniških znanj, ki bodo osnova za tehnološki napredek in skladen trajnostni razvoj ter poslanstvo pri uveljavljanju vloge in vpliva tehniške inteligence pri obravnavanju gospodarskih vprašanj in razvoja Slovenije. Svojo aktivnost bo IAS dopolnila še z enim posvetovanjem v mesecu novembru z naslovom: » Realne možnosti tehnološkega razvoja Slovenije«.

Namen posvetovanja je bil osvetliti položaj in vlogo inženirjev in naravoslovcev v družbi in pregledati možnosti, kako s povečanjem prisotnosti inženirjev na vseh ravneh odločanja prispevati k preboju v razvoju, ki bi temeljil na lastnem znanju. IAS je prepričana, da je osnova za preskok v družbo znanja le razvoj lastnih novih izdelkov, ki temeljijo na lastnem tehnološkem znanju in tesnem sodelovanju raziskovalno-razvojne sfere z gospodarstvom. Brez bistvenega povečanja števila inženirjev in naravoslovcev na vodstvenih in vodilnih mestih v gospodarstvu, zlasti v njegovih raziskovalno-razvojnih enotah, napredek in še manj preskok ne bosta mogoča! Analize kažejo, da se bo sedanje strmo gospodarsko nazadovanje še bolj poglobilo in povzročilo dologoročne in nepopravljive posledice v lastnem razvoju Slovenije.

Več o posvetovanju na domači spletni strani dogodka.

Categories

Uvodni Nagovori

2643 views, 04:00  
flagNagovorNagovor
Jože Vižintin, Bojan Jenko, Borut Mavko Jože Vižintin, Bojan Jenko, Borut Mavko

Predavanja

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: