Gregor Serša
homepage:http://www.onko-i.si/biografija/prof_dr_gregor_sersa_univ_dipl_biol/index.html
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Slovensko:
Prof. Gregor Serša je raziskovalec, ki se na Onkološkem inštitutu v Ljubljani že 25 let ukvarja s translacijskimi raziskavami v onkologiji. Kot vodja raziskovalnega programa je aktiven na področju eksperimentalne onkologije, kjer raziskuje biomedicinske aplikacije elektroporacije.

Glavno področje njegovega dela je uporaba elektroporacije za ciljan vnos citostatikov v tumorje, kjer so raziskave že v klinični fazi poskusov. V zadnjem času pa se ukvarja tudi z elektrogensko terapijo, ki ima velike možnosti za prenos v kliniko.

Pedagoško je aktiven kot mentor mladim raziskovalcem in kot predavatelj na dodiplomskem študiju na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani in na podiplomskem študiju biomedicine in biotehnike na Univerzi v Ljubljani. Aktivno se ukvarja s koordinacijo medicinskih raziskav v onkologiji.

English:
Professor Serša is researcher; he has been involved in translational research in oncology at the Institute of Oncology Ljubljana for 25 years. In his position of the principal investigator of the research program, he is in charge of experimental oncology investigations and is particularly focused to biomedical application of electroporation.

His main fields of interest are electroporation in targeted delivery of cytostatics into tumors (the researches have already reached the clinical phase), and recently, electrogene therapy (a research field that has great prospects to be translated into clinical practice).

Besides experimental work, he is actively involved in the education of undergraduate and postgraduate students. He is mentor to research fellows at the Institute of Oncology, lecturer at the University College of Health Studies (undergraduate level) and in postgraduate studies of biomedicine and biotechnics at the University of Ljubljana. He was appointed National Coordinator for Oncology; in this capacity, he coordinates medical researches in oncology.


Lectures:

lecture
flag Our journey on winding road of cancer research
as author at  NIB simpozij "All that life", Ljubljana 2017,
754 views
  lecture
flag Odlični v znanosti 2016 - Medicina
as introducer at  Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu, Ljubljana,
together with: Anja Čuček (moderator), Tatjana Avšič - Županc (introducer), Tadej Battelino, Simon Podnar, Damijan Miklavčič, Miša Korva, Jadranka Buturović-Ponikvar,
2015 views
lecture
flag Magnetni nanodelci z modificirano površino za imunogensko terapijo mišjega mamarnega adenokarcinoma
as author at  Medicinske vede,
1601 views
  promotional video
flag Development and evaluation of new approaches to cancer treatment
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
3038 views
promotional video
flag Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
3071 views
  lecture
flag Kaj kontrolira dolžino življenja celic in človeškega življenja / What Controls the Length of the Life in Cells and Organism
as author at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda / International Conference Bioscience and Society: GENIal future – genetics, determinism and freedom,
3238 views
lecture
flag Brief presentation of editors and respective Journals
as editor at  Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing - MEDICON 2007,
together with: Max A. Viergever (editor), Eberhard Neumann (editor), Nillo Saranummi (editor), Bruce Wheeler (editor), Carmelina Ruggiero (editor), Jos A. E. Spaan (editor),
3029 views