Gregor Radonjič
homepage:http://zaposleni.epf.uni-mb.si/radonjic_g/default.aspx
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Gregor Radonjič je po osnovni izobrazbi uni. dipl.inž. kemijske tehnologije in doktor tehniških znanosti. Zaposlen je kot redni profesor na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor za področje znanosti o blagu in tehnologijah, ter tudi kot predstojnik Katedre za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja na Ekonomsko-poslovni fakulteti, v okviru katere predava predmete s področja podjetniškega varstva okolja in tehnološkega razvoja.
Pod ožja strokovna področja, s katerimi se ukvarja, sodijo ocenjevanje vplivov izdelkov na okolje, analize življenjskih ciklov, razvoj embalaže in okoljski menedžment.

Poleg znanstvenih in strokovnih člankov ter referatov z omenjenih področij velja izpostaviti avtorstvo prve slovenske monografije o embalaži in varstvu okolja (2008), ter prvo celovitejšo študijo o razvoju okolju primernješih proizvodov v slovenskih proizvodnih podjetjih (2012), trenutno pa končuje novo monografijo o načrtovanju in razvoju okolju primernejše embalaže.


Lecture:

lecture
flag Ali obstajajo za okolje primerni proizvodi?
as author at  Out of the Box Seminar,
2642 views