Franc Mali
homepage:http://www.fdv.uni-lj.si/English/Teacher/Teacher.asp?id=141
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Epistemologija družbenih ved na Fakulteti za družbene vede pri Univerzi v Ljubljani. V zadnjem času raziskovalno deluje v okviru programske skupine Kultura in družbeni razvoj. Je avtor treh knjig: Znanost kot sistemski del družbe (1994) in Razvoj moderne znanosti – Socialni mehanizmi (2002), Epistemologija družbenih ved (2006). Razen tega je objavil več kot 100 člankov in prispevkov v domačih in tujih znanstvenih revijah, monografijah in zbornikih kongresov. Kot gostujoči raziskovalec je deloval na Univerzu v Gradcu (2004), Univerzi Bielefeld (1998), Univerzi Dunaj (1989), Univerzi Celovec (1994) in Univerzi Johannes Kepler v Linzu (1992). Od leta 1999 je član izvršnega odbora Sekcije za sociologijo znanosti in tehnologije pri Evropskem sociološkem združenju (ESA).


Lectures:

lecture
flag Etične dileme in tveganja privatizacije in komercializacije biogenetske znanosti
as author at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda / International Conference Bioscience and Society: GENIal future – genetics, determinism and freedom,
2238 views
  debate
flag Panelna razprava / Panel discussion
as author at  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda / International Conference Bioscience and Society: GENIal future – genetics, determinism and freedom,
together with: Oren Harman, Gregor Tomc, Roman Globokar, Gregor Zupančič, Radovan Komel, Alexis Zrimec (moderator),
2794 views